O nás

 

Všeobecné podmínky pro získání a užívání digitálních certifikátu pro Vortal

 

1 – Digitální certifikáty získané od Vortalu umožňují oprávněné osobě být identifikována elektronickými platformami Vortalu a slouží pro získání unikátního přihlašovacího jména a hesla.


2 – Digitální certifikáty získané od Vortalu umožňují identifikovat konkrétní osobu pro užívání elektronických platforem Vortalu.


3 – Pro tyto potřeby, výhradně v rámci procesu získání prvního certifikátu určeného pro vytvoření entity, Vortal provádí akreditaci, kterou považuje za nutnou v závislosti na tom, zda se jedná o prvního aktivního uživatele, nebo uživatele, jemuž byl udělen přístup od oprávněné osoby v jeho společnosti. V rámci procesu žádosti o certifikát držitel certifikátu souhlasí se všeobecnými podmínkami získání a užívání digitálních certifikátů pro Vortal.


4 – Vortal je zodpovědný za verifikaci předchozího bodu a vyhrazuje si práva konzultovat předložené údaje konzultovat se zdroji, které mohou potvrdit jejich pravost. Dále si Vortal vyhrazuje právo použití aplikací třetích stran, jak veřejných, tak soukromých, z důvodu přecházení podvodům a zajištění bezpečnosti a spolehlivosti informací, se kterými pracují platformy Vortalu.


5 – Osoba vybraná entitou bude, ve všech případech, jedinou osobou zodpovědnou za věrohodnost poskytnutých informací a osobou podepsanou v dohodě o členství. Dále je tato osoba zodpovědná za všechny ostatní uživatele zaregistrované danou entitou, a také je tato osoba zodpovědná za neustálé aktualizování informací, které byly zmíněny v předchozích bodech.


6 - Všichni uživatelé, kteří si zaregistrovali žádost o Vortal certifikát, jsou zodpovědní za věrohodnost poskytnutých informací. Z důvodu zajištění utajení procesu získání digitálního certifikátu a následného získání bezpečnostního klíče, jsou tito uživatelé povinni nesdílet tento certifikát ani přístupová hesla.


7 – Jelikož je certifikát pod osobní kontrolou, může poskytnout přístup do více pracovních oblastí, v závislosti na možnostech přístupu, které uživatel obdržel. Na uživateli spočívá odpovědnost a správnost volby společnosti, se kterou chce oprávnění provést.


8 – Oprávnění užití digitálního certifikátu pro Vortal je možné, pouze pokud byl přístup schválen a aktivován odpovědným uživatelem.


9 – Pokud má uživatel přístup do entit, které vyžadují použití specifického certifikátu pro oprávnění užívání, je uživatel odpovědný za přiřazení nutných certifikátů a jejich následné užití v souladu s těmito podmínkami.


10 - Digitální certifikáty získané od Vortalu nejsou kvalifikovány jako certifikáty, jejich cílem je oprávnění uživatelů k přístupu k informacím souvisejícími s veřejnými zakázkami dostupnými na platformě.


11 – Uživatel, který obdržel certifikát je výhradně zodpovědný za ochranu jeho bezpečnosti, jmenovitě se zavazuje, že neposkytne tento certifikát žádné třetí straně a nevytvoří bezpečnostní kopii, stejně jako zajistí, aby nebyl certifikát zneužit třetí stranou v souvislosti s jeho užitím v rámci platformy.


12 – V případě ztráty certifikátu je uživatel povinen certifikát zablokovat a požádat o vydání nového certifikátu.


13 - Certifikáty získané od Vortalu jsou platné 2 roky od data jejich obdržení, je na odpovědnosti uživatele entity, nebo oprávněného zástupce entity, aby požádal o nový certifikát před uplynutím platnosti stávajícího certifikátu.


14 – Uživatel entity, nebo oprávněný zástupce entity, může kdykoli během doby platnosti certifikátu zažádat o jeho blokaci.


15 – Vortal si vyhrazuje právo k blokaci jakéhokoli certifikátu, který vydal, pokud existuje důkaz o jeho zneužití, jmenovitě pokusy o jeho nepřiměřené nebo podvodné užití. Vortal je dále povinen o této skutečnosti informovat uživatele entity, nebo oprávněného zástupce entity.


16 – Žádost o vydání nového certifikátu pro uživatele automaticky znamená zablokování všech dalších certifikátů, které byly pro tohoto uživatele vydán.