Řešení

 

Získejte přístup do sítě VORTAL

Zjistěte, kteří dodavatelé jsou pro vás nejvhodnější a získejte přístup k aktualizovanému portfoliu dodavatelů

 

Síť dodavatelů v platformě VORTAL vám dává možnost přístupu do centrální složky, ve které můžete najít detailní informace, a získat tak přehled o dodavatelích, kteří by mohli být přínosem pro váš business.

 

Síť dodavatelů má striktní proces kvalifikace, který zaručuje funkční systém kategorizace. Každá ze společností ve složce má relevantní a aktuální informace vzhledem k trhu, ve kterém chce působit. Informace rovněž slouží k usnadnění výběrového a vyjednávacího procesu.

 

Systém kategorizace a engine e-tržiště jsou z velké části zodpovědné za navrhování vhodných dodavatelů na míru danému požadavku nebo specifické oblasti služeb. Tento systém zaručuje, že k danému sektoru trhu budou přizváni pouze relevantní dodavatelé.

 

Síť rovněž obsahuje důležitou skupinu indikátorů, které pomáhají rozvíjet reputaci a vytvářejí seznam těch nejlepších dodavatelů. Tyto nástroje umožňují shrnout informace pro tvorbu seznamů firem, stejně jako získat data o jejich výkonnosti.

 

  • Lepší správa sítě dodavatelů
  • Spolehlivé a aktuální informace o dodavatelích;
  • Centralizovaná databáze;
  • Vyšší návratnost investice z nákupního procesu díky relevantní a objemné skupině dodavatelů;
  • Široká škála nestandardních dodavatelů;
  • Pre-kvalifikace dodavatele; 
  • Snížení nákladů na udržení a správu sítě dodavatelů.
VORTAL | Supply info Managment