O nás

 

Bezpečnost informací

Management bezpečnosti informací v systému je naší hlavní prioritou. Cílem je zajištění neustálého zabezpečení informací našich zákazníků.

VORTAL zaručuje jeho zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům a společnosti oddanost k adekvátním zásadám souvisejícím s obchodními aktivitami, které splňují veškeré legislativní i sociální požadavky.


Tyto principy jsou založeny na následujících cílech:

 • Zajištění důvěrnosti a integrity veškerých dat v platformě;

 • Zajištění dostupnosti veškerých informací a zdrojů zpracovaných platformou;

 • Zavedení pravidelných kontrol, které zaručují dodržení požadavků stanovených managementem Vortalu;

 • Provádění pravidelných analýz rizikovosti, které indentifikujíí potenciální hrozby pro platformu a zavedou úrovně možných rizik včetně implementace odpovídajících kontrolních prvků, tak jak jim ukládá "Statement of Applicability";

 • Tvorba regulací, operativních procedur, záznamů, pravidel pro kontrolu fyzických přístupů do platformy a aplikací, které odpovídají bezpečnostními pravidlům a rizikovým analýzám;

 • Propagace pravidelného tréningu o dodržování bezpečnostních pravidel pro zaměstnance, dodavatele a partnery našich zákazníků, aby si všichni byli vědomi nařízení, odpovědnosti a postupů, které zajistí plnění jejich denních úkolů v souladu s bezpečnostními zásadami;

 • Zajištění monitorování a zaznamenání bezpečnostních incidentů;

 • Zajištění trvalého zabezpečení pomocí implementace nezbytných procesů, jako odpověď na potencionálně nebezpečné události;

 • Zavedení pravidelných bezpečnostních auditů;

 • Správně trestat ty, kteří nedodržují bezpečnostní politiku a související pravidla;

 • Hodnocení bezpečnostní politiky a pravidel na roční bázi, pro zajištění efektivity a udržitelnosti;

 • Odpovědnost za tyto aktivity, jejich řízení a dosažení stanovených cílů má na starosti bezpečnostní rada delegovaná Vortalem.

Tyto pravidla platí na veškeré dění ve Vortalu, pro zajištění bezpečnosti našich zákazníků a jejich dat v elektronické platformě a veškerých službách, ve kterých jsou obsaženy jejich data. 


Management Vortalu zajišťuje potřebné zdroje na dosažení výše zmíněných cílů.