O nás

 

Ocenění naší práce

Jak jsme vnímání ve světě 


ePractice.eu
Plataforma de contratação pública electrónica | VortalCORPORATE
V publikované případové studii oceňuje náš rozvoj na portugalském trhu. Případová studie podtrhuje naše úspěchy v oblasti úspor, které platforma Vortal přináší – uvádí 10 – 20 % na jednotlivých nákupech a 60 % v rámci administrativních nákladů.   

Gartner
Plataforma de contratação pública electrónica | VortalCORPORATE

VORTAL se objevil ve studii Gartner z roku 2010 a 2013, ve kterých Gartner označil platformu Vortal za top 3 řešení na ve svém oboru na světě. V soukromém sektoru pak Vortal figuruje v top 5, kde je hodnocen známkou „výjimečný“ v oblasti inovace a technologie.


Forrester
Plataforma de contratação pública electrónica | VortalCORPORATE

V článku "Predictions 2011: ePurchasing Market To Grow 12%" je VORTAL identifikován jako dodavatel s velmi výrazným růstem.


Deutsche Bank
Plataforma de contratação pública electrónica | VortalCORPORATE

VORTAL byl také zmíněn v případové studii Německé národní banky v oblasti úspor, kde je napsáno "Implementace e-tenderingu v portugalských nemocnicích přinesla průměrné úspory 18 %“, s odkazem na VORTALhealth.         


Microsoft
Plataforma de contratação pública electrónica | VortalCORPORATE

VORTAL byl zmíněn v průvodci "Public Sector Partner Guide 2011/12" od Microsoftu, s představením úspěšného projektu v Instituto Superior de Engenharia do Porto.

 

VORTAL eSourcing and eProcurement recognitions