O nás

 

Ochrana osobních údajů


VORTAL zajišťuje ochranu osobních dat svých klientů a partnerů za pomocí technologických a fyzických ochranných prostředků.

 


S informacemi je zacházeno v souladu s mezinárodními právy a standardy certifikace ISO 27001. Zaručujeme, že použití osobních informací, které nesouvisejí s obchodními procesy a aktivitami, je striktně zakázáno.

 


VORTAL považuje za svojí povinnost zajistit náležité bezpečností prostředky na ochranu proti zničení, ztrátě, úpravě, neautorizovanému nebo neúmyslnému šíření osobních informací a dále není zodpovědný za cokoli nezákonného, kde není v možnostech společnosti takové události zabránit, jmenovitě  při periodických testech zabezpečení samotným VORTALem nebo jinými smluvními partnery. 

 


Osobní data jsou určena na použití pro smluvní účely a neměli by být šířeny třetím stranám, jmenovitě pro marketingové účely. Nicméně, VORTAL nesdílí jakékoli osobní data třetím stranám bez výslovného souhlasu jejich majitelů.

 


VORTAL zajišťuje majitelům dat právo přístupu, korekce a smazání, stejně jako uživatelé a partneři zajišťují aktuálnost uvedených dat.