eSourcingová platforma pro nákupčí


SOUKROMÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ SEKTOR

   
VORTALcorporate je řešení pro nákupčí ze soukromého sektoru. Toto řešení bylo navrženo na míru společnostem, které operují v sektorech trhu jako je bankovnictví, pojišťovnictví, manufaktura, služby, distribuce, ropa a zemní plyn a další. VORTALgov je e-Sourcingová platforma, poskytovaná formou služby, která umožňuje spravovat veškeré procesy spojené se zadaváním veřejných zakázek elektronicky, jak na straně zadavatele, tak i dodavatele.