Služby


 

Kompatibilní s jakýmkoli interním systémem

Pro klienty se specifickými potřebami

 

VORTAL vytvořil řešení, které umožňuje, aby byla naše elektronická platforma propojitelná s jakýmkoli interním systémem u zákazníka (ERP, řízení interní komunikace a další).

 

Pro integraci platformy VORTAL využíváme sofistikovaný software, VORTALconnect, který zjednodušuje celý nákupní a prodejní proces, jmenovitě operace spojené s kontrakty, provizemi a platbami. Rovněž automatizuje vyplnění údajů a přiložení dokumentů.

 

Služba je dostupná na veškerých trzích, na kterých VORTAL operuje, a je možné ji dále přizpůsobit specifickým potřebám tržní oblasti. VORTAL již předem přizpůsobil řešení některým populárním systémům, které jsou nyní dostupné na trhu. 

 

Hlavní benefity:

- Zrychlení procesů spojených s kontrakty a provizemi; 

- Obejde se bez nutnosti nadbytečných lidských úloh, jmenovitě přepisování požadavků a objednávek;  

- Eliminuje možnost lidské chyby v informační databázi systému a s tím spojenou sníženou produktivitu, včetně oprav, stížností, prodlužování deadlinů apod.