O nás

 

Elektronické podpisy

 

Abychom měli jistotu, že jsou naše procesy a transakce v platformě bezpečné, používáme systém elektronických podpisů, který zajišťuje autenticitu dat vyměňovaných mezi uživateli. 

 

Digitální podpis je „elektronický podpisový proces“ založený na asymetrickém kryptografickém systému složeného ze série algoritmů, ve kterém jsou tvořeny páry asymetrických unikátních a nezávislých klíčů. Toto umožňuje uživateli držet privátní klíč, kterým stvrzuje autorství elektronických dokumentů do kterých jej vloží. Čtenář poté využívá klíč veřejný, kterým zkontroluje zda byl dokument vytvořen korespondujícím privátním klíčem a zda nebyl dokument po jeho odeslání upraven.

 

V souladu s evropskou direktivou 1999/93/CE, „elektronický podpis je výsledkem elektronického procesování dat, kterým byl vytvořen individuální objekt spojený s exklusivním právem na držení autorství elektronických dokumentů“: 

 

i) Jednoznačně identifikuje držitele jako autora daného dokumentu; 


ii) Jeho spojení s dokumentem záleží pouze na vůli držitele;

iii) Jeho spojení s dokumentem umožňuje jakékoli úpravy původního obsahu dokumentu nechat smazat.”